การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้แบบทดสอบย่อยที่มีจำนวนจำกัดข้อคำถามวัดพฤติกรรมระดับสูงต่างกัน /

สุระ อ้อยแขม

No Cover Image
Main Author: สุระ อ้อยแขม
Format: THESIS
Language:
Published: 2537
Subjects: คณิตศาสตร์ –– การวัดผล
คณิตศาสตร์ –– แบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03502nam a2200421 a 4500
001 118577
003 Th-PLK-NU
008
050 4 |a LB3058.T5  |b ส856ก 2537 
100 0 |a สุระ อ้อยแขม 
245 1 0 |a การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้แบบทดสอบย่อยที่มีจำนวนจำกัดข้อคำถามวัดพฤติกรรมระดับสูงต่างกัน /  |c สุระ อ้อยแขม 
260 |c 2537. 
500 |a ฉบับพิมพ์ดีด [ฉบับถ่ายสำเนา] 
502 |a วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537. 
650 4 |a คณิตศาสตร์  |x การวัดผล 
650 4 |a คณิตศาสตร์  |x แบบทดสอบ 
650 4 |a คณิตศาสตร์  |x การศึกษาและการสอน 
650 4 |a ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
850 |b 3840201. 
850 |b 3840202. 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0580/title.pdf  |y หน้าปกใน  |z หน้าปกใน 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0580/abstract.pdf  |y บทคัดย่อ  |z บทคัดย่อ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0580/content.pdf  |y สารบาญ  |z สารบาญ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0580/chapter1.pdf  |y บทที่1  |z บทที่1 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0580/chapter2.pdf  |y บทที่2  |z บทที่2 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0580/chapter3.pdf  |y บทที่3  |z บทที่3 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0580/chapter4.pdf  |y บทที่4  |z บทที่4 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0580/chapter5.pdf  |y บทที่5  |z บทที่5 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0580/references.pdf  |y บรรณานุกรม  |z บรรณานุกรม 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0580/appendix.pdf  |y ภาคผนวก  |z ภาคผนวก 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0580/biography.pdf  |y ประวัติผู้แต่ง  |z ประวัติผู้แต่ง 
902 |a 170629 
945 |l nuthe 
945 |l nuthe  |a LB3058.T5  |b ส856ก 2537 
949 |a ลำแพน 
949 |a สุมาลี 
949 |a nuexport57 
991 |a THESIS  |b 2  |c 2017-11-01 11:55:10  |d 2017-11-01 11:55:10  |e nul  |f n  |g 1997-05-07  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้แบบทดสอบย่อยที่มีจำนวนจำกัดข้อคำถามวัดพฤติกรรมระดับสูงต่างกัน / สุระ อ้อยแขม  |y nulthe