การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้แบบทดสอบย่อยที่มีจำนวนจำกัดข้อคำถามวัดพฤติกรรมระดับสูงต่างกัน /

สุระ อ้อยแขม

No Cover Image
Main Author: สุระ อ้อยแขม
Format: THESIS
Language:
Published: 2537
Subjects: คณิตศาสตร์ –– การวัดผล
คณิตศาสตร์ –– แบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!