การทดลองใช้การ์ตูนเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก /

ภาภรณ์ ตั้งตระการพงษ์

No Cover Image
Main Author: ภาภรณ์ ตั้งตระการพงษ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2537
Subjects: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
การ์ตูน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ฉบับพิมพ์ดีด [ฉบับถ่ายสำเนา]
Physical Description: 94 หน้า : ภาพประกอบ