การทดลองใช้การ์ตูนเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก /

ภาภรณ์ ตั้งตระการพงษ์

No Cover Image
Main Author: ภาภรณ์ ตั้งตระการพงษ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2537
Subjects: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
การ์ตูน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

SciTech, Project

Call Number: Q181.A2 ภ459ก 2537
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Q181.A2 ภ459ก 2537
Copy 1
Available