การทดลองใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร /

วาสนา อภิชาติธำรง

No Cover Image
Main Author: วาสนา อภิชาติธำรง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2537
Subjects: วิทยาศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03717nam a2200469 a 4500
001 118656
003 Th-PLK-NU
008 970712s2537 th 000 0 tha d
050 4 |a Q181.A2  |b ว491ก 2537 
100 0 |a วาสนา อภิชาติธำรง 
245 1 0 |a การทดลองใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร /  |c วาสนา อภิชาติธำรง 
260 |c 2537. 
500 |a ฉบับพิมพ์ดีด [ฉบับถ่ายสำเนา] 
502 |a วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537. 
650 4 |a วิทยาศาสตร์  |x การศึกษาและการสอน 
650 4 |a ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
850 |b 3740422. 
850 |b 3740450. 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0402/title.pdf  |y หน้าปกใน  |z หน้าปกใน 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0402/abstract.pdf  |y บทคัดย่อ  |z บทคัดย่อ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0402/content.pdf  |y สารบาญ  |z สารบาญ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0402/chapter1.pdf  |y บทที่1  |z บทที่1 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0402/chapter2.pdf  |y บทที่2  |z บทที่2 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0402/chapter3.pdf  |y บทที่3  |z บทที่3 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0402/chapter4.pdf  |y บทที่4  |z บทที่4 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0402/chapter5.pdf  |y บทที่5  |z บทที่5 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0402/references.pdf  |y บรรณานุกรม  |z บรรณานุกรม 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0402/appendix.pdf  |y ภาคผนวก  |z ภาคผนวก 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2555/0402/biography.pdf  |y ประวัติผู้แต่ง  |z ประวัติผู้แต่ง 
902 |a 170918 
945 |l nuthe 
945 |l nuthe 
945 |l enthe  |a Q181.A2  |b ว491ก 2537 
945 |l gdthe  |a Q181.A2  |b ว491ก 2537 
949 |a ภัคคีณี 
949 |a ลำแพน 
949 |a ธนพร 
949 |a สมปอง 
949 |a พัณณิตา 
949 |a nuexport57 
949 |a ศรีสมบูรณ์ 
991 |a THESIS  |b 2  |c 2017-11-01 11:57:06  |d 2017-11-01 11:57:06  |e nul  |f n  |g 1997-05-07  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v การทดลองใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร / วาส  |y nulthe