การทดลองใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร /

สุภรรณี วิสิทธิ์

No Cover Image
Main Author: สุภรรณี วิสิทธิ์
Format: THESIS
Language:
Published: 2537
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537.
Subjects: วิทยาศาสตร์ การศึกษาและการสอน
การศึกษาขั้นมัธยม ไทย (ภาคเหนือ)
การสอนด้วยอุปกรณ์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Q181.A2 ส834ก 2537
Copy 1
Available
Copy 2
Available