การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงและตา /

ประคอง ยุคะสัง

No Cover Image
Main Author: ประคอง ยุคะสัง
Format: THESIS
Language:
Published: 2534
Subjects: คณิตศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ฉบับพิมพ์ดีด [ฉบับถ่ายสำเนา]