การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนปกติ เรื่องสมการและอสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /

อรุณี จันทร์ศิลา

No Cover Image
Main Author: อรุณี จันทร์ศิลา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2537
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (คณิตศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537.
Subjects: คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
คณิตศาสตร์ -- แบบเรียนสำเร็จรูป
สมการ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QA11.A2 อ174ก
Copy 1
Available