ความสามารถทางสติปัญญาบางประการที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /

นรินทร มนตรี

No Cover Image
Main Author: นรินทร มนตรี
Format: THESIS
Language:
Published: 2534
Subjects: ปัญญา –– การทดสอบ
ฟิสิกส์ –– การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: BF431 น243ค 2534
Copy 2
Available
Copy 1
Available