การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กจากหนังสือสำหรับเด็กที่ชนะการประกวดในงานดำเนินการประถมศึกษา ในส่วนของการจัดมุมหนังสือและห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ /

เรณู แสงเหมือนขวัญ

No Cover Image
Main Author: เรณู แสงเหมือนขวัญ
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2533
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2533.
Subjects: นิสัย
เด็ก -- พฤติกรรม
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: BF423.P4 ร765ก 2533
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available