« Back to Record

Record Citations

APA Citation

บุญเลิศ มรกต. (2536). ความเชื่อในการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคศึกษากรณีอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น.

MLA Citation

บุญเลิศ มรกต. ความเชื่อในการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคศึกษากรณีอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น. 2536.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.