การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลด้านทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติกับวิธีสอนแบบฟัง-พูด /

กัลยารัตน์ แก้วแดงแสง

No Cover Image
Main Author: กัลยารัตน์ แก้วดวงแสง
Format: THESIS
Language:
Published: 2533
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1405 ก412ก 2533
Copy 3
Available
Copy 2
Available