การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ด้วยแบบเรียนสำเร็จรูปและด้วยครูฝึกของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 /

เชาวนี อะยะวงศ์

No Cover Image
Main Author: เชาวนี อะยะวงศ์
Format: THESIS
Language:
Published: 2526
Subjects: วิทยาศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1028.5 ช735ก 2526
Copy 1
Available