ประวัติศาสตร์และโบราณดดีเมืองศรีมโหสถ /

กองโบราณคดี กรมศิลปากร ; พีรพน พิสณุพงศ์ บรรณาธิการ

Corporate Author: กรมศิลปากร. กองโบราณคดี
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กอง, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: โบราณคดี
เมืองศรีมโหสถ -- โบราณวัตถุสถาน
ปราจีนบุรี -- ประวัติศาสตร์
เมืองศรีมโหสถ -- ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS589.PR3 ป373 2535
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available