ประวัติศาสตร์และโบราณดดีเมืองศรีมโหสถ /

กองโบราณคดี กรมศิลปากร ; พีรพน พิสณุพงศ์ บรรณาธิการ

Corporate Author: กรมศิลปากร. กองโบราณคดี
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : กอง, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: โบราณคดี
เมืองศรีมโหสถ -- โบราณวัตถุสถาน
ปราจีนบุรี -- ประวัติศาสตร์
เมืองศรีมโหสถ -- ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!