พระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว /

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Main Author: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ, 2530
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ, –– 2330-2394.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS581.8 จ657พ 2530
Copy 1
Available
Copy 2
Available