สตรีในวรรณกรรมอีสาน /

พิชัย ศรีภูไฟ

No Cover Image
Main Author: พิชัย ศรีภูไฟ
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2532
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มศว. มหาสารคาม, 2532.
Subjects: วรรณกรรมพื้นบ้าน -- การวิเคราะห์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สตรี -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information