วรรณกรรมการเมืองของขุนพรมประศาสน์ /

เพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค

No Cover Image
Main Author: เพ็ญพิไลลักษณ์ มณีภาค
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.[ไทยคดีศึกษาเน้นมนุษยศาสตร์])--มศว. มหาสารคาม, 2535.
Subjects: กวีนิพนธ์ไทย -- การวิเคราะห์
กวีนิพนธ์การเมืองไทย -- การวิเคราะห์
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- การวิคราะห์ -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4200.A56 พ893ว 2535
Copy 1
Available