ความขัดแย้งในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสาน /

เยาวลักษณ์ กิตติชัย

No Cover Image
Main Author: เยาวลักษณ์ กิตติชัย
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2533
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มศว. มหาสารคาม, 2533.
Subjects: นิทานพื้นเมือง -- การวิเคราะห์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ความขัดแย้งทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PN1008.T5 ย547ค 2533
Copy 1
Available