โลกทัศน์ชาวอีสานจากวรรณกรรมคำสอน /

จรูญรัตน์ รัตนากร

No Cover Image
Main Author: จรูญรัตน์ รัตนากร
Format: THESIS
Language:
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานพนธ์ (ศศ.ม.[ไทยคดีศึกษาเน้นมนุษยศาสตร์])--มศว. มหาสารคาม, 2535.
Subjects: วรรณกรรมคำสอน -- การวิเคราะห์
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- การวิเคราะห์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!