ภาพสะท้อนสังคมไทยจากเรื่องสั้นร่วมสมัย /

ลาวัณย์ สังขพันธานนท์

No Cover Image
Main Author: ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2529
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว. พิษณุโลก, 2529.
Subjects: เรื่องสั้น
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PN3373 ล284ภ 2529
Volume v.2 Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Humanities, Thesis

Call Number: PN3373 ล284ภ 2529
Copy 4
Available