ภาพสะท้อนสังคมและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ในเรื่องสั้นของนิมิตร ภูมิถาวร /

เรณู มหาวนา

No Cover Image
Main Author: เรณู มหาวนา
Format: THESIS
Language:
Published: 2529
Subjects: นิมิตร
เรื่องสั้น –– ประวัติและวิจารณ์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PN3055 ร765ภ 2529
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available