คติในการครองเรือนจากวรรณกรรมอีสาน /

ทวี ศรีแก้ว

No Cover Image
Main Author: ทวี ศรีแก้ว
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2536
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.ไทยคดีศึกษาเน้นมนุษยศาสตร์)--มศว. มหาสารคาม, 2536.
Subjects: วรรณกรรมไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การสมรส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!