พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ [พ.ศ.2325-2525] /

โดย ม.ร.ว.หญิง แน่งน้อย ศักดิ์ศรี ณพิศร กฤตติกากุล และดรุณี แก้วม่วง

No Cover Image
Main Author: แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว.หญิง
Other Authors: ณพิศร กฤตติกากุล, ดรุณี แก้วม่วง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: พระราชวัง
วัง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS589.B3 น891พ 2525
Copy 1
Available