เคมีโพลิเมอร์พื้นฐาน = Basic polymer chemistry /

ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์

No Cover Image
Main Author: ชัยวัฒน์ เจนพาณิชย์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2527
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เคมี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: QD281.P6 ช432ค 2527
Copy 1
Available