เคมีโพลิเมอร์พื้นฐาน = Basic polymer chemistry /

ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์

No Cover Image
Main Author: ชัยวัฒน์ เจนพาณิชย์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2527
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เคมี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!