เรื่องเต็ม:

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 22 สาขาวิทยาศาสตร์ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2527 ณ ศูนย์เรียนรวมวิทยาเขตบางเขน /

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ 2527
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วิทยาศาสตร์ -- รวมเรื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: Q101 ก495ร 2527
Copy 1
Available