รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เล่ม 4 ปี 2533 /

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสิลปากร

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันและพัฒนา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: เกษตรกรรม -- วิจัย--สาระสังเขป
ชีววิทยา -- วิจัย--สาระสังเขป
วิทยาศาสตร์ -- วิจัย--สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!