การศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนประกอบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีวิเคราะห์ระบบให้สัมพันธ์กับความเป็นอยู่และปัญหาชนบทภาคกลาง /

ประหยัด จิระวรพงศ์

No Cover Image
Main Author: ประหยัด จิระวรพงศ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2519
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2519.
Subjects: วิทยาศาสตร์ การศึกษาและการสอน
การสอนด้วยอุปกรณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1044.88 ป424ก 2519
Copy 1
Available