การสร้างชุดการสอนประกอบหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมปีที่ 3 ให้สัมพันธ์กับลักษณะความเป็นอยู่และปัญหาชนบทภาคกลางโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบ /

สุนทร จันทรตรี

No Cover Image
Main Author: สุนทร จันทรตรี
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2519
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2519.
Subjects: สังคมศึกษา การศึกษาและการสอน
การสอนด้วยอุปกรณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1044.88 ส788ก 2519
Copy 1
Available