การลำผีฟ้าในเขตอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม /

ชัยยนต์ เพาพาน

No Cover Image
Main Author: ชัยยนต์ เพาพาน
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2533
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มศว. มหาสารคาม, 2533.
Subjects: ผี -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ความเชื่อ
มหาสารคาม -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS589.M31 ช415ก 2533
Copy 1
Available