การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวไทยที่พูดภาษาลาว กวย และเขมร : ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาม จังหวัดสุรินทร์ /

สุนทร สุรวาทกุล

No Cover Image
Main Author: สุนทร สุรวาทกุล
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2531
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว. มหาสารคาม, 2531.
Subjects: วัฒนธรรมไทย
ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- สุรินทร์
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
อาเซียน
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.55 ส759ก 2531
Copy 1
Available