ผ้าไหมอุบล : คติความเชื่อเกี่ยวกับการทอและการใช้ผ้าไหม /

ประไพศรี สร้อยคำ

No Cover Image
Main Author: ประไพศรี สร้อยคำ
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2536
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา)--มศว. มหาสารคาม, 2536.
Subjects: ผ้าไหม
ความเชื่อ
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
อุบลราชธานี -- ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS1546 ป334ผ 2536
Copy 1
Available