ปัญหาการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ /

จำลอง กุศลครอง

No Cover Image
Main Author: จำลอง กุศลครอง
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.[การบริหารการศึกษา])--มศว. มหาสารคาม, 2535.
Subjects: โครงการอาหารกลางวัน
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ชัยภูมิ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB3479.T5 จ377ป 2535
Copy 1
Available