ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางภาษา สติปัญญา และความสนใจกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /

ปนัดดา นาคอนุรักษ์

No Cover Image
Main Author: ปนัดดา นาคอนุรักษ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2530
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การศึกษาและการสอน
ความถนัด –– การทดสอบ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PE1128 ป161ค 2531
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 1
Available