วัฒนธรรมทางภาษาของชื่อตัวละครในวรรณกรรมอีสาน /

เบญจพร ดีขุนทด

No Cover Image
Main Author: เบญจพร ดีขุนทด
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2536
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.ไทยคดีศึกษาเน้นมนุษยศาสตร์)--มศว. มหาสารคาม, 2536.
Subjects: วรรณกรรมไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตัวละครและลักษณะนิสัย
วัฒนธรรมไทย
ภาษาไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information