วิเคราะห์ท่วงทำนองการประพันธ์ของสุนทรภู่เพื่อสืบค้นผู้แต่งนิราศอิเหนาและสุภาษิตสอนหญิง /

ลำยอง สำเร็จดี

No Cover Image
Main Author: ลำยอง สำเร็จดี
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2529
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว. พิษณุโลก, 2529.
Subjects: วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บรรณานุกรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บทที่6
บรรณานุกรม

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4205 ล362ว
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available