การศึกษาการใช้วิธีสอน กิจกรรม และอุปกรณ์ในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง /

ขนิษฐา เฟื่องวิวัฒน์

No Cover Image
Main Author: ขนิษฐา เฟื่องวิวัฒน์
Format: THESIS
Language:
Published: 2519
Thesis Information: ปริญญานินพธ์ (กศ.ม.)--มศว. ประสานมิตร, 2519.
Subjects: ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2365.H6 ข226ก 2519
Copy 1
Available