วิเคราะห์ชื่อหมู่บ้านในจังหวัดศรีสะเกษ /

กรรณิกา ธรรมวัติ

No Cover Image
Main Author: กรรณิกา ธรรมวัติ
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.[ภาษาไทย])--มศว. มหาสารคาม, 2534.
Subjects: หมู่บ้าน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ศรีสะเกษ
ภาษากับวัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS589.S51 ก172ว 2534
Copy 1
Available