ชื่อบ้านนามเมืองในเขตอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา /

วนิดา ตรีสินธุรส

No Cover Image
Main Author: วนิดา ตรีสินธุรส
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มศว. มหาสารคาม, 2534.
Subjects: หมู่บ้าน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- นครราชสีมา
ภาษากับวัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS589.N37 ว169ช 2534
Copy 1
Available