ชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฎในวรรณกรรมเรื่องผาแดงนางไอ่ /

สมศักดิ์ เส็งสาย

No Cover Image
Main Author: สมศักดิ์ เส็งสาย
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.[ไทยคดีศึกษาเน้นมนุษยศาสตร์])--มศว. มหาสารคาม, 2535.
Subjects: หมู่บ้าน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ภาษากับวัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4221 ส283ช 2534
Copy 1
Available