ประวัติพระศรีพนมมาศจากวรรณกรรมพื้นบ้าน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ /

กิตติชัย พนัส

No Cover Image
Main Author: กิตติชัย พนัส
Format: THESIS
Language:
Published: 2532
Thesis Information: ปริญญานินพธ์ (กศ.ม.)--มศว. พิษณุโลก, 2532.
Subjects: ศรีพนมมาศ, -- พระ, -- 2404-2646
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย -- อุตรดิตถ์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PN1008.T5 ก671ป 2532
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PN1008.T5 ก671ป 2532
Copy 2
Available
Copy 1
Available