การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกการเขียนอย่างสร้างสรรค์ที่นักเรียนเขียนได้อย่างอิสระกับครูเป็นผู้กำหนดเนื้อเรื่อง /

พเยาว์ ทักษิณ

No Cover Image
Main Author: พเยาว์ ทักษิณ
Format: THESIS
Language:
Published: 2523
Subjects: ภาษาไทย –– การเขียน
ความคิดสร้างสรรค์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ –– การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1577.T5 พ225ก 2523
Copy 1
Available