การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้าใจในการอ่านของนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ /

จรีรัตน์ สาครินทร์

No Cover Image
Main Author: จรีรัตน์ สาครินทร์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2528
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว. สงขลา, 2528.
Subjects: การอ่านขั้นอุดมศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Z1003.5.T5 จ169ก 2528
Copy 1
Available