ศิลปะการทำเทียนพรรษาของช่างจังหวัดอุบลราชธานี /

สมชัย เจียรกุล

No Cover Image
Main Author: สมชัย เจียรกุล
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. มหาสารคาม, 2534.
Subjects: ศิลปหัตถกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- อุบลราชธานี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TT113.T5 ส239ศ 2534
Copy 1
Available