ลำเต้ย /

สุดใจ สุนทรรส

No Cover Image
Main Author: สุดใจ สุนทรส.
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.[ไทยคดีศึกษาเน้นมนุษยศาสตร์])--มศว. มหาสารคาม, 2535.
Subjects: หมอลำ -- วิจัย
เพลงพื้นเมือง -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- มหาสารคาม -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!