บทบาทของลำกลอนในด้านการเมือง /

เสงี่ยม บึงไสย์

No Cover Image
Main Author: เสงี่ยม บึงไสย์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2533
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มศว. มหาสารคาม, 2533.
Subjects: เพลงพื้นเมือง -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หมอลำ
เพลงชาวบ้าน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: ML3758.T5 ส891บ 2533
Copy 1
Available