การฟ้อนรำของชาวไทยเขมรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ /

เครือจิต ศรีบุญนาค

No Cover Image
Main Author: เครือจิต ศรีบุญนาค
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มหาสารคาม, 2534.
Subjects: การรำ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- สุรินทร์
นาฎศิลป์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- สุรินทร์
อาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GV1703.T5 ค754ก 2534
Copy 1
Available