ศึกษาเปรียบเทียบภาวะทางสังคมบางประการระหว่างชาวนารับน้ำชลประทานและชาวนารอน้ำฝนของสองหมู่บ้าน จังหวัดขอนแก่น /

สุทิน สุขคง

No Cover Image
Main Author: สุทิน สุขคง
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2523
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว. ประสานมิตร, 2523.
Subjects: เกษตรกรรม
ชลประทาน -- ไทย -- ขอนแก่น
น้ำในการเกษตร -- ไทย -- ขอนแก่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: S613 ส779ศ 2523
Copy 1
Available