วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอีสาน : ศึกษากรณีบ้านเม่นใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม /

ทวน ยุทธพงษ์

No Cover Image
Main Author: ทวน ยุทธพงษ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2533
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาสารคาม, 2533.
Subjects: อาหารและการบริโภคอาหาร
วัฒนธรรมไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โภชนาการ -- พฤติกรรม -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TX360 ท169ว 2533
Copy 1
Available